Měření přístrojem InBody R20


         

 

Přístroj InBody je jeden z nejpřesnějších analyzátorů lidského těla. Samotná analýza pomocí tohoto přístroje trvá pár desítek sekund, není nutné při ní odkládat oblečení, stačí si vyzout boty. Jedná se osmidotykové elektrodové měření. Manuální odečet váhy oblečení je samozřejmostí.

 

InBody je neocenitelná pomůcka při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity - pravidelné vyšetření  na InBody je i z těchto důvodů velmi motivační.

 

Zjistíme na něm, zda člověk jí pravidelně, zda mu neubývá svalová hmota a naopak, zda redukuje tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje.

 

To žádná klasická váha nikomu nepoví.

 

Pomocí tohoto přístroje je možno měřit tyto údaje:

  • tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha,

  • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR),

  • doporučení minimální kalorické potřeby (BMR),

  • hodnocení tukové a svalové tkáně,

  • měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť.

 

Podmínky správné analýzy klienta:

  • klient by měl omezit pitný režim cca 2 hodiny před daným měřením,

  • diagnostiky se nemůže účastnit osoba, která má v těle jakékoliv elektronické zařízení (např. kardiostimulátor),

  • v den měření by mělo u klienta dojít k celkovému vyprázdnění organismu,

  • klient by se měl minimálně 1 den před analýzou vyhnout sportovním aktivitám a sauně

  • ženy v gravidním stavu nemohou analýzu podstoupit.